Międzypokoleniowa pocztówka z wakacji!

Celem realizowanych tegorocznych wczasów dla seniora było umożliwienie uczestnikom, spotkań z lokalnymi twórcami,  prezentacja własnej aktywności oraz zachęcanie innych do twórczego myślenia. Warsztaty poruszyły kilka ważnych aspektów natury ludzkiej -  integrujące niezależnie od języka, wieku, wykształcenia czy niepełnosprawności. Działania kulturalne pozwoliły na aktywizację mieszkańców, integrując i niwelując marginalizację grup seniorów, do tej pory wykluczanych z życia społeczeństwa.

 

 

Głównym przesłaniem spotkań, wczasów dla seniora, była aktywizacja starszych mieszkańców Tczewa, podniesienie ich własnej wartości poprzez możliwość obcowania ze sztuką oraz stworzenie  okazji do samorealizacji tych osób. Spotkania pozwoliły na zmianę postaw wobec osób starszych  i niepełnosprawnych. Integrację ze „zdrowymi” a także promocję własnej twórczości.