Strona główna » Wsparcie dla rodzin » Świadczenia rodzinne » Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Wypłaty świadczeń na konto bankowe oraz zasilenia kart przedpłaconych realizowane są do ostatniego dnia danego miesiąca.

Uwaga!

Nie później niż od 8 sierpnia 2018r. dostawcy usług płatniczych tj.:

  • banki krajowe
  • oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego.

Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych). Dostawca usług płatniczych obowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie. Szczegółowe informacje dot. podstawowego rachunku płatniczego dostępne są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

Najnowsze informacje

Skip to content