Usługi elektroniczne

Elektroniczny wniosek o świadczenie Dobry Start

Już od 1 lipca 2019r. można ubiegać się o świadczenia na okres zasiłkowy 2019/2020! Taką możliwość mają Państwo jednak wyłącznie w przypadku złożenia wniosków przez Internet.

Przypominamy również, iż "tradycyjne" wnioski można składać w naszym ośrodku dopiero od dnia 1 sierpnia - szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Zachęcamy jednak, do złożenia wniosków drogą internetową - dzięki temu unikną Państwo kolejek, Państwa wniosek może zostać rozpatrzony szybciej, a wypłata świadczeń może mieć miejsce jeszcze w tym samym miesiącu!

Aby złożyć elektroniczny wniosek o świadczenie Dobry Start warto zapoznać się z naszymi poprzednimi artykułami:

 • Jak zdobyć Profil Zaufany, artykuł dostępny tutaj
 • Jak założyć konto w portalu Emp@tia, artykuł dostępny tutaj

Oba artykuły, pomimo iż są obszerne, warte są przeczytania, ponieważ dzięki nim zyskają Państwo pełen dostęp do elektronicznych formularzy wniosków. Elektroniczne wnioski składane są do naszego ośrodka za pośrednictwem Internetu, docierają do nas niemal natychmiast po wysłaniu, a wypełnić je mogą Państwo w swoim domu w dogodnej dla siebie chwili. Dodatkowo, ich forma jest dużo bardziej przystępna w porównaniu do "tradycyjnych" papierowych wniosków, dostępnych jest wiele wskazówek i mechanizmów sprawdzania na bieżąco wprowadzanych informacji. Dzięki temu oszczędzą Państwo swój czas, który dotychczas w przypadku osobistej wizyty w urzędzie niejednokrotnie tracili Państwo na staniu w kolejkach.

Elektroniczny wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z cyklu poświęconemu ubieganiu się o świadczenia przez Internet.

Dzisiejszy artykuł dotyczy ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy. Wnioskując o świadczenia muszą potwierdzić bezskuteczność egzekucji, warto zatem "mieć pod ręką" właściwe zaświadczenie wydane przez komornika. Można je dodać bezpośrednio do formularza wniosku jako załącznik.

W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego ośrodek musi zbadać Państwa sytuację dochodową, aby stwierdzić, czy spełniają Państwo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń. W chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 725 zł na członka rodziny.

Elektroniczny wniosek o zasiłek rodzinny

Przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z cyklu poświęconemu ubieganiu się o świadczenia przez Internet. Dzisiejszy artykuł dotyczy ubiegania się o zasiłek rodzinny.

Warto zauważyć, że inaczej niż świadczenia z programu Rodzina 500+, zasiłek rodzinny posiada szereg dodatków, które odzwierciedlają wsparcie rodzin w konkretnym zakresie. Są to np. dodatek z tytułu urodzenia dziecka bądź rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego. Tym samym formularz wniosku o zasiłek rodzinny może wydawać się być "dłuższy", jego wypełnieniu towarzyszyć będzie większa, niż w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze liczba rubryk. Zachęcamy jednak do złożenia wniosku drogą elektroniczną. Formularz wniosku o zasiłek rodzinny posiada wiele wspólnych punktów z wnioskiem o świadczenie wychowawcze, ponadto jego układ jest dużo bardziej czytelny niż wniosku tradycyjnego. Elektroniczny formularz przeprowadzi Państwa przez całą procedurę "krok po kroku", służąc po drodze wskazówkami i podpowiedziami.

Przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny konieczne jest zbadanie, czy spełniają Państwo kryterium dochodowe. Podobnie jak przy wnioskowaniu o świadczenie wychowawcze, zasadą jest "zbadanie" dochodów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2018/2019 jest to rok 2017. Ten rok nazywamy "rokiem bazowym". Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny.

Elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, na wszystkie dzieci w rodzinie

Przedstawiamy Państwu kolejny artykuł z cyklu poświęconemu ubieganiu się o świadczenia przez Internet.

Chcemy podziękować za zadawane nam pytania, które wpływają na naszą skrzynkę email. W kolejnym artykule, już w najbliższy poniedziałek, zbierzemy dla Państwa najczęściej powtarzające się pytania wraz z odpowiedziami.

Dzisiejszy artykuł dotyczy ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ na każde dziecko w rodzinie. W przypadku ubiegania się o to świadczenia ośrodek musi zbadać Państwa sytuację dochodową, aby stwierdzić, czy spełniają Państwo kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń. W chwili obecnej kryterium dochodowe wynosi 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł, w przypadku, gdy w członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Przy ustalaniu dochodów rodziny zasadą jest ich "zbadanie" w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Dla zbliżającego się okresu zasiłkowego 2018/2019 jest to rok 2017. Ten rok nazywamy "rokiem bazowym". Ponieważ jednak dochody członków Państwa rodzin ulegają zmianom, część dochodów zostaje utracona, lub uzyskiwane są nowe źródła dochodu, nieistniejące w roku bazowym, konieczne jest uwzględnienie tych zmian. Najprościej mówiąc, podstawą ustalenia Państwa prawa do świadczenia jest sytuacja dochodowa Państwa rodziny w roku bazowym, z uwzględnieniem zmian mających miejsce w lub po tym roku. Ma to na celu ustalenie prawa do świadczeń w oparciu o możliwie najbardziej aktualną sytuację materialną rodziny.

Bardziej szczegółowe informacje uzyskają Państwo w zakładce: Utracone i uzyskane dochody, zakładka dostępna jest tutaj.

Elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+, na drugie i kolejne dziecko w rodzinie

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy już Państwu jak:

 • Zdobyć Profil Zaufany, artykuł dostępny tutaj
 • Założyć konto w portalu Emp@tia, artykuł dostępny tutaj

Oba artykuły, pomimo iż są obszerne, warte są przeczytania, ponieważ dzięki nim zyskają Państwo pełen dostęp do elektronicznych formularzy wniosków. Elektroniczne wnioski składane są do naszego ośrodka za pośrednictwem Internetu, docierają do nas niemal natychmiast po wysłaniu, a wypełnić je mogą Państwo w swoim domu w dogodnej dla siebie chwili. Dodatkowo, ich forma jest dużo bardziej przystępna w porównaniu do "tradycyjnych" papierowych wniosków, dostępnych jest wiele wskazówek i mechanizmów sprawdzania na bieżąco wprowadzanych informacji. Dzięki temu oszczędzą Państwo swój czas, który dotychczas w przypadku osobistej wizyty w urzędzie niejednokrotnie tracili Państwo na staniu w kolejkach.

Po raz kolejny chcielibyśmy Państwa zachęcić do składania wniosków drogą elektroniczną, zarówno za pośrednictwem bankowości elektronicznej jak i portalu Emp@tia. Oba te sposoby dają Państwu możliwość skorzystania z łatwego sposobu na wnioskowanie o świadczenia.

W przypadku portalu Emp@tia mają Państwo możliwość załatwienia każdej sprawy dostępnej w naszym ośrodku - włącznie z wnioskami o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń - na potrzeby ubiegania się o dodatki mieszkaniowe.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu - Jak złożyć wniosek elektroniczny o świadczenie z programu Rodzina 500+ na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Zakładanie konta w portalu Emp@tia

Spis treści

Jak działają wnioski elektroniczne w portalu Emp@tia?

Jak rozpocząć korzystanie z portalu Emp@tia?

Rejestracja konta w portalu Emp@tia

Potwierdznie konta użytkownika Profilem Zaufanym

Posiadamy już konto w Emp@tii - co dalej?

W poprzednim artykule opisaliśmy dla Państwa jak założyć Profil Zaufany, który jest narzędziem niezbędnym do podpisania wniosku składanego drogą elektroniczną. Aby móc w pełni go wykorzystać, należy jedynie wypełnić właściwy formularz, podobnie jak „tradycyjny” papierowy formularz wniosku o odpowiednie świadczenie i przesłać go do naszego ośrodka. Umożliwia to portal o nazwie Emp@tia. Zamieszczone są tam wszystkie niezbędne formularze.

Są nimi odpowiednio wnioski o przyznanie:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego
 • świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego)
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • świadczeń z programu Rodzina 500+
 • a od 1 lipca 2018 roku, również świadczeń z programu Dobry Start - 300 dla ucznia

Najprościej ujmując, aby złożyć wniosek elektronicznie, należy odwiedzić portal Emp@tia, wypełnić właściwy formularz wskazując ośrodek, do którego jest kierowany, podpisać Profilem Zaufanym i wysłać.

Jak założyć Profil Zaufany?

Spis treści

Czym jest Profil Zaufany?

Sposoby na założenie Profilu Zaufanego

Sposób 1: Założenie profilu przez Internet i potwierdzenie go osobiście w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: wizyta w witrynie Profilu Zaufanego

Krok 2: wypełnienie formularza wniosku o rejestrację Profilu Zaufanego

krok 3: potwierdzenie danych podanych w formularzu wniosku przy pomocy SMS lub email

krok 4: potwierdzenie swojej tożsamości w tzw. Punkcie Potwierdzającym

Sposób 2: Założenie profilu przez Internet i potwierdzenie go przez Internet

Profil Zaufany i co dalej?

Czym jest Profil Zaufany?

Najprościej pisząc, Profil Zaufany, jest swoistym elektronicznym podpisem, służącym danej osobie do identyfikacji w kontaktach z różnymi urzędami, czyli potwierdzenia, że nadawcą danego pisma / wniosku jest osoba, która go „podpisała”. Złożenie podpisu przy pomocy Profilu Zaufanego jest tak samo ważne jak złożenie „tradycyjnego” odręcznego podpisu.

Wnioski elektroniczne - najprostszy sposób na wniosek

Jak najłatwiej złożyć wniosek o:

 • świadczenie wychowawcze 500+
 • świadczenie Dobry Start 300+
 • zasiłek rodzinny
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 • i wiele innych