Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania oraz…

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka…

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie udziela wsparcia w następujących formach…

Sprawdź termin dyżuru pracownika socjalnego z danego rejonu

Informacje na temat wsparcia dla rodzin przeżywających trudności

Przysługuje m.in. rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu…

Na przykład, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu oraz osobom…

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego…

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie…

Realizujemy wiele różnorakich programów dofinansowanych z różnych funduszy…

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku

Na stałę wpisały się w kalendarz imprez miejskich. Cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem. Rozsławiają Tczew jako miasto przyjazne wszystkim mieszkańcom, bez względu na wiek.

Skip to content