Strona główna » Pomoc społeczna » Formy pomocy społecznej

Jakie formy wsparcia?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie udziela wsparcia w następujących formach:

Zasiłek stały

Zasiłek okresowy

Zasiłek celowy

Dożywianie dzieci

Pomoc obiadowa dla osób, które własnymi siłami nie są w stanie przygotować posiłku

Udzielanie schronienia

Pobyt w ośrodkach wsparcia

Więcej informacji

Najważniejsze informacje dotyczące pomocy społecznej