Klub Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,
• w wieku 60+
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.
Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

19.04.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

20.04.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska O-R )
11.00-13.00 ( Nazwiska Ł-N )

Akcja leczenia dzieci z Ukrainy w zakresie onkologii

Текст українською мовою нижче

Młodzi pacjenci onkologiczni mogą liczyć na leczenie w Polsce a w razie konieczności także w innych krajach. Pomoc na ich rzecz świadczona jest zarówno przez państwo jak i instytucje pozarządowe a informacje o niej świadczone są m.in. na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej: https://ptohd.pl/pomoc-dzieciom-z-chorobami-nowotworowymi-przebywajacymi-na-terytorium-ukrainy/

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

15.03.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
                                        11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

Klub Senior+

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,
• w wieku 60+
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Gmina Miejska Tczew pozyskała środki finansowe w wysokości
830,790 zł na realizację wymienionego programu. Źródłem finansowania są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Program adresowany jest:

Informacja o terminie wydawania żywności

OGŁOSZENIE

DLA OBYWATELI UKRAINY

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ o terminach wydawania pomocy żywnościowej dla obywateli Ukrainy w ramach programu FEAD.
Żywność wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

od 04.03.2022 - w godz. 12.00-14.00

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.
Uwaga

Dodatek osłonowy – nowe zadanie gminy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w dniu 4 stycznia 2022 weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym, wprowadzająca nowe świadczenie, którego celem jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2021

Informujemy, że z początkiem nowego roku 2022 planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z tym prosimy osoby zainteresowane o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu swojego zamieszkania w celu uzyskania nowych skierowań.
Godziny dyżurów pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 8 zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka oraz na stronie internetowej MOPS.
 

Komunikat w sprawie zmiany organu właściwego w sprawach świadczenia wychowawczego 500+

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, niezależnie od okresu którego dotyczą, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest organem właściwym w sprawie i nie będzie przyjmował ani rozpatrywał wniosków o to świadczenie.
Wypłata przyznanego przez tut. Ośrodek świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

24 grudnia i 7 stycznia MOPS nieczynny

W Wigilię, 24 grudnia br. oraz w piątek, 7 stycznia 2022r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie będzie nieczynny. Dni wolne od pracy ustanowiono w zamian za święta przypadające w soboty – 25 grudnia i 1 stycznia.

Rodziny wspierające ogłoszenie o naborze

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Strony