Co zrobić, żeby nie stracić 500+ od października!

 

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, iż od miesiąca lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze (świadczenie z programu Rodzina 500+) przysługuje na każde dziecko w rodzinie.

Decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+, wydane na podstawie wniosków złożonych do 30 czerwca 2019 r. ustalają prawo do świadczenia wyłącznie do końca miesiąca września 2019r.

Przykład:

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wniosek - świadczenia nie zostaną Państwu przyznane automatycznie!

Zaobserwowaliśmy, że spora część wnioskodawców, składając wnioski o świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r., we wnioskach ujęła wyłącznie pierwsze "nowe" dziecko, na które do tej pory nie pobierała świadczeń, pomijając przy tym pozostałe dzieci, na które ma ustalone prawo do świadczeń do 30 września 2019r.

W konsekwencji, począwszy od października 2019 r. takie rodziny otrzymają świadczenie tylko na pierwsze dziecko! Aby temu zapobiec apelujemy o sprawdzenie czy we wnioskach składanych od 1 lipca 2019 r. zawnioskowali Państwo o świadczenie na wszystkie swoje dzieci! Jeśli nie – należy niezwłocznie złożyć kolejny wniosek na te dzieci, których pierwotny wniosek ten nie obejmował.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

 • od poniedziałku od środy w godzinach 8:15 do 15:00

 • w czwartki w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz

 • w piątki w godzinach 7:30 do 15:00

Do końca sierpnia 2019r. wnioski będzie można składać również

w Forum Inicjatyw Społecznych, przy ul. Łaziennej 5:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:30

Ponadto, wnioski można składać drogą elektroniczną. Instrukcję, jak krok po kroku, złożyć wniosek drogą elektroniczną można znaleźć pod adresem: https://mops.tczew.pl/ewnioski.

Złożenie wniosków do końca miesiąca sierpnia 2019 r. gwarantuje szybszą wypłatę:

 • świadczenia dobry start - do końca miesiąca września 2019 r.

 • świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do końca miesiąca października 2019 r.

 • zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego – do końca listopada 2019 r.

Zmiany w funkcjonowaniu Punktów Obsługi Klienta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuję, iż z dniem 26 sierpnia 2019 r. zostanie zamknięty nasz Punkt Obsługi Klientów mieszczący się w siedzibie Zespołu Opiekuńczego, przy ul. Niepodległości 10, w którym mieli Państwo możliwość złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń Dobry Start oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski nadal można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

Uruchamiamy dla Państwa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2019

Jest to program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji: sierpień 2019r. - czerwiec 2020r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie,

czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową w mieście Tczewie należy:

 • zgłosić się do dowolnego pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019.

Ja, Ty, On, czyli My, czerwiec 2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jubileuszowym wydaniem gazetki "Ja, Ty, On, czyli My".

Od bieżącego numeru publikujemy nasze gazetki bezpośrednio w serwisie internetowym issuu.com. Serwis ten umożliwi naszym czytelnikom dostęp do wielu innych ciekawych wydawnictw tematycznych, do grona których mamy zaszczyt należeć już od 4 lat. Pierwszy numer naszej gazetki został opublikowany w czerwcu 2015 roku! 

Dziękujemy Państwu za czas spędzony na wspólnej lekturze!

Aby otworzyć publikację, prosimy o kliknięcie tego odnośnika lub poniższego obrazka okładki:

Akcja Lato 2019

Zapraszamy do zapisywania się na kolejną edycję Akcji Lato!

Tegoroczna odsłona wypoczynku letniego odbędzie się pod hasłem "Kociewskie lato".

 

O czym warto pamiętać, ubiegając się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy

1. Złożenie wniosku do właściwego organu właściwego

Osoba składająca wniosek o:

 • świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+
 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenia Dobry Start

składa go zgodnie z miejscem swojego zamieszkania.

Osobą właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych może być kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Tylko w przypadku mieszkańców miasta Tczewa, osobą właściwą do wydania decyzji w sprawie ww. świadczeń jest Prezydent Miasta Tczewa, natomiast obsługą wniosków zajmuje się organ właściwy, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

W przypadku osób zamieszkujących poza miastem Tczewem, na terenie gminy wiejskiej Tczew (np. w miejscowościach: Rokitki, Czatkowy, Bałdowo, Śliwiny, Turze, Damaszka i etc.), osobą właściwą do wydania decyzji w sprawie ww. świadczeń jest Wójt Gminy Tczew, natomiast obsługą wniosków zajmuje się organ właściwy, którym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.

Mapa gminy wiejskiej Tczew

czytaj więcej: Właściwość miejscowa ośrodka

2. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą Państwo składać:

Ja, Ty, On, czyli My, maj 2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z majowym wydaniem gazetki "Ja, Ty, On, czyli My"

 

 

 

 

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - czerwiec 2019

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

18 czerwca 2019 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

19 czerwca 2019 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Od września 2018 roku przyjmowane są nowe oświadczenia, które upoważniają do odbioru żywności w okresie od listopada 2018r.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Święto Ulicy 2019

Spotkania dla osób uwikłanych w problem przemocy

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie informuje, że od dnia 10.06.2019r. w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie przy ul. Łaziennej 5 odbywać się będą cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne w ramach wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

 

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS