Pobierz pliki

Zarządzenie Nr 385/2022 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie wraz załącznikiem: Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

ZARZĄDZENIE

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

REGULAMIN

Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

SCHEMAT ORGANIZACYJNY