Strona główna » O nas » Nasze placówki » Zespół Interdyscyplinarny w Tczewie

Zespół Interdyscyplinarny w Tczewie

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Zespół Interdyscyplinarny w Tczewie został powołany:

  1. Na podstawie art.9 a ust.2,3,4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) oraz Uchwały NR LIX/698/2023 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023r. poz 3680 ).
  2. Zarządzenia Nr 285/2023 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15.09.2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie wchodzą przedstawiciele:

  1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
  2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3. Policji;
  4. oświaty;
  5. ochrony zdrowia;
  6. organizacji pozarządowych.

Najnowsze informacje

Skip to content