Strona główna » Pomoc społeczna » Pomoc żywnościowa » Pomoc Żywnościowa FEPŻ – Podprogram 2023

Pomoc Żywnościowa FEPŻ – Podprogram 2023

Od lewej logotyp Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową, flaga Polski oraz podpis Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej i podpis z lewej strony Dofinansowane przez Unię Europejską.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o rozpoczęciu przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Tczewie realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Podprogram 2023.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu swojego zamieszkania w celu uzyskania nowego skierowania. Do jego wydania niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach.

Pomocą żywnościową w Programie 2023 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Godziny dyżurów pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 8 zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka oraz na stronie internetowej MOPS.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Najnowsze informacje

Skip to content