Plan postępowań

Pobierz plan postępowań o udzielenie zamówień

Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Informujemy, że informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie zamówień publicznych mogą Państwo uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.