ePUAP

Przyjmujemy formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Konto można założyć rejestrując się na stronie: https://epuap.gov.pl/

Szczegółową instrukcję, opisującą również poniższe kroki, znajdą Państwo pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc

Po zalogowaniu niezbędne jest:

Zlokalizowanie formularza udostępnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie na platformie ePUAP.

1

Wypełnienie elektronicznego formularza na stronie ePUAP, bądź dołączenia on-line dokumentu z bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie Xades-Bes.

2

Podpisanie wysyłanego dokumentu za pomocą Profilu Zaufanego, bądź podpisu kwalifikowanego. Wysłanie dokumentu.

3

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG , PDF, ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Adres skrytki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na platformie ePUAP:

/mopstczew/SkrytkaESP

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do naszego ośrodka drogą elektroniczną.