Oferta placówki

Placówka oferuje:

 

 • psychoterapię grupową
 • terapię rodzinną
 • warsztaty terapii zajęciowej
  • teatralnej
  • plastycznej
  • technicznej
  • komputerowej
  • kulinarnej
 • zajęcia sportowe
 • treningi umiejętności społecznych
 • turnusy rehabilitacyjne
 • wycieczki rowerowe
 • różnorodne formy aktywności lokalnej

 

Naszą ofertę wzbogacamy
o zajęcia popołudniowe
w formie "KLUBU"

 

którego działalność w znacznym stopniu przyzynia się do:

 • wzmacniania potencjału tkwiącego w osobach niepełnosprawnych i stwarzania im warunków do samorealizacji;
 • integracji ze społecznością w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
 • szerzeniu idei niedyskryminacji i zasady równych szans;
 • promowania zmiany myślenia mieszkańców, która musi nastąpić, aby zapobiec marginalizacji osób borykających się z chorobą psychiczną.

 

Klub zapewnia spotkania odbywające się w grupie ciekawych ludzi. W miłej atmosferze rozmawiamy o książce, poezji, filmie. Wymieniamy się doświadczeniami, poszerzamy swoje zainteresowania, zdobywamy nowe umiejetności jak i uczestniczymy w róznych formach aktywności i zajeć proponowanych przez Ośrodek.

 

Cieszymy się, że motto przewodnie Ośrodka jest w pełni realizowane.