Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na opracowaniu graficznym i składzie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu: „Akademia Aktywnych –rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 29.06.2012 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

pobierz: pełna treść ogłoszenia