Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę organizacji i przeprowadzenia warsztatów  z zakresu animacji czasu wolnego jako formy aktywizacji społeczności lokalnej zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 10.02.2012 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Do pobrania:

 

pełna treść ogłoszenia