Aktualności

Święto Ulicy już 13 czerwca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z ZM PKPS w Tczewie i mieszkańcami miasta zaprasza po raz kolejny na Święto Ulicy.

Sprawozdanie z z realizacji działań społecznych MOPS w ramach projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” w miesiącach styczeń-grudzień 2013

Zad. 1. Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności liderów społecznych

W, marcu 2013roku odbyły się w Forum Inicjatyw Społecznych warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności liderów społecznych. Łączny czas trwania –36  godzin.

Ostatnie spotkanie Mieszkańców Starego Miasta w ramach projektu

18 grudnia w Forum Inicjatyw Społecznych MOPS odbyło się ostatnie spotkanie mieszkańców Starego Miasta w ramach projektu „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie” Spotkanie miało uroczysty charakter połączony z wigilią, którą uświetnił występ jasełkowy dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Kopernika w Tczewie.

W trakcie spotkania podsumowano 4 letnie działania projektowe oraz zmiany, które nastąpiły na starym mieście dzięki projektowi Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”.

Andrzejkowy koncert szantowy dla mieszkańców Starego Miasta

20 listopada podczas spotkania w ramach zadania: „Rozwój działań samopomocowych” mieszkańcy Starego Miasta mieli okazję posłuchać koncertu szantowego w wykonaniu Tczewskiej Formacji Szantowej.  Zespół w skladzie: Mariusz Dworakowski, Jacek Dworakowski,  Janusz Haftkowski wykonał wiele znanych  piosenek żeglarskich angażując mieszkańców do wspólnego śpiewania.

Nie był to pierwszy występ zespołu w ramach projektu. W czerwcu  formacja wystąpiła dla mieszkańców Starego Miasta w trakcie obchodów Święta Ulicy na placu Hallera.

Ankieta dla osób związanych ze Starym Miastem w Tczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach aktualizacji Mapy Zasobów i Potrzeb Starego Miasta w Tczewie zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej problemów na Starym Mieście, proponowanych kierunków ich rozwiązania oraz zasobów z których można skorzystać w ramach działań na rzecz dzielnicy.

Wypełnione ankiety należy przekazać do Forum Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie, przy ul. Łaziennej 5 do dnia 29 listopada 2013 roku. Możliwe jest również wypełnienie ankiety na miejscu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 58 530 22 20.

Samopomoc na Starym Mieście

Przyłącz się do nas!!

Prezydent uczestniczył w spotkaniu mieszkańców starówki

4 września w Forum Inicjatyw Społecznych MOPS odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działania społeczne podejmowane przez mieszkańców starego miasta i pracowników MOPS w ramach procesu rewitalizacji. Wzięli w nim udział  mieszkańcy Starego Miasta w Tczewie, którzy do tej pory brali aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu obchodów Święta Ulicy. W spotkaniu uczestniczył  Zastępca Prezydenta Miasta Tczewa ds. Społecznych – Zenon Drewa.

Punkt informacyjny nt. rewitalizacji Starego Miasta w Tczewie już działa

Od początku lipca w Tczewie w Świetlicy Środowiskowo Sąsiedzkiej przy ul. Zamkowej 26 działa Punkt Informacyjny Rewitalizacji Starego Miasta.

Marzenia mieszkańców spełniają się na starówce

Święto Ulicy już 14 czerwca (piątek) w godzinach 12.00-18.00 na placu Hallera

Strony

pasek_efrr.jpeg

Subscribe to Aktualności