Apel Sekretarza Stanu

Warszawa, 22 listopada 2011 r.

INTERNETOWY APEL
SEKRETARZA STANU JAROSŁAWA DUDY
W MINISTWERSTWIE PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ
„SOLIDARNI W ZIMIE 2011/2012”

 

 

Szanowni Państwo,

 

Spoko Senior 2011

W dniach 15 sierpnia – 15 października 2011 roku odbyła się zorganizowana przez  Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” z siedzibą w Warszawie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych II edycja  konkursu  „Spoko Senior 2011”

 

Celem przeznaczonego dla osób powyżej 50 roku konkursu,  miało być znalezienie ciekawych, pozytywnych seniorów i pokazanie ich innym by udowadniać, że czas na emeryturze może być równie twórczym okresem w życiu.

 

Wspólnie przeciwko przemocy wobec kobiet. PRZE(ŁAM) (NIE)MOC!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tczewie zaprasza wszystkich mieszkańców Tczewa 25 listopada 2011 roku do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet w ramach konferencji poświęconej kwestiom przeciwdziałania przemocy domowej, w tym wobec kobiet.

 

Inicjatywa ma na celu zwiększenie społecznego zaangażowania w rozpoznaniu zjawisk przemocy, umożliwia zapoznanie się z działaniami zespołu interdyscyplinarnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych lokalnie działających w obszarze praw człowieka i niedyskryminacji.

Targi pracy "Aktywni na rynku pracy"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

 

ZAPRASZA

mieszkańców Tczewa oraz lokalnych pracodawców
do wzięcia udziału w targach pracy „Aktywni na rynku pracy”.

 

Targi odbędą się 24 listopada 2011 roku w godz. 12.00-14.00

w siedzibie Centrum Edukacji Dorosłych przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie zajęć poradnictwa i wsparcia grupowego z zakresu wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn.: „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.”

X Wystawa "Kwiatowe nowości"

W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dnia 18 października 2011roku odbyła się jubileuszowa X edycja wystawy „Kwiatowe nowości”, organizowana przez Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie.

 

Badanie socjodemograficzne osób bezdomnych na terenie całego Województwa Pomorskiego

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku, którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest członkiem  informuje, że dnia 9 grudnia (piątek) 2011r już po raz szósty rozpocznie się na terenie naszego województwa badania socjodemograficzne prowadzone wśród osób bezdomnych.

 

Głównym celem badania jest precyzyjne określenie liczby osób bezdomnych oraz w oparciu o uzyskane wyniki planowanie pomocy osobom wykluczonym mieszkaniowo.   

Komunikat w sprawie dodatkowego świadczenia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Wystawa haftu

W dniu 11 października  2011r. w siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ulicy Łaziennej 5, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac rękodzielniczych Pani Marii Pawłowskiej - beneficjentki projektu Cafe Senior.

 
Zaprezentowane zostały hafty koronkowe, krzyżykowe oraz  richelieu.
 

Wystawę otworzyła Pani Izabela Rzeniecka – Kierownik Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie, prezentując w kilku słowach sylwetkę Pani Marii.

 

Dojrzałość w sieci – Tczew wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki z zakresu edukacji cyfrowej osób 50+

26 września w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wieńcząca pierwszą edycję konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
 

Celem konkursu jest walka z cyfrowym wykluczeniem osób 50+ poprzez promocję rozwiązań zachęcających do korzystania z internetu.
 

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS