Podsumowanie realizacji projektu systemowego przez PUP w Tczewie w 2011r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie z dn. 31.12.2011 r. zakończył czwarty rok budżetowy współfinansowanego przez Unię Europejską projektu skierowanego do osób bezrobotnych
z powiatu tczewskiego.

Realizacja projektu systemowego PUP w Tczewie w 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w 2012r. już po raz kolejny realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego. Środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego są przeznaczone na realizację projektu systemowego, mającego na celu poprawę sytuacji osób bezrobotnych, zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz udzielenie wsparcia w zakładaniu własnej firmy.: „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt ten jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2008r.

Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zaprasza na Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą się 9 maja 2012 roku w godzinach od 10:00-16:00
w MTG AmberExpo - Gdańsk, ul. Żaglowa (obok stadionu PGE Arena).

Bezpłatne przejazdy dla osób poszukujących pracy

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Artystyczne zwiastuny wiosny

3 kwietnia 2012 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem "Zwiastuny Wiosny." Swoje pracy zaprezentowali seniorzy Dziennego Domu Pobytu i Ośrodka Opiekuńczego oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Wystawa fotograficzna „O róży, różowych dniach i innych”

„O róży, różowych dniach i innych” to polski tytuł książki opisującej tydzień z życia 52 kobiet – mieszkanek pięciu miast partnerskich: Tczewa, Witten i Bitterfeld - Wolfen, Kurska oraz Barking - Dagenham. Ten unikalny projekt zrealizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2010, pozwolił porównać styl życia kobiet z czterech europejskich krajów.

Masz pomysł, jak ożywić Stare Miasto? Przyłącz się do nas, zorganizuj Święto Ulicy!

Ruszyły przygotowania do trzeciej edycji obchodów święta mieszkańców Starego Miasta.
Zapraszamy do udziału w kwietniowych warsztatach pracy metodą projektu, podczas których zaplanujemy program Święta Ulicy, podzielimy się wiedzą na temat organizacji działań społecznych i inicjatyw sąsiedzkich.

Wykluczenie finansowe osób starszych

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie przy współpracy z Forum Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie, zorganizował w dniu 21 marca br, szkolenie z zakresu finansów osób starszych, w ramach projektu Fundacji „Ja kobieta” – „Finanse na 50plus”.

 

Informacja o pomocy pieniężnej dla kombatantów i osób represjonowanych.

Informacja przekazana przez URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Departament stowarzyszeń i spraw socjalnych.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W Polsce po raz kolejny obchodzić będziemy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

W trakcie akcji, w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2012r. w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w całym kraju odbędą się bezpłatne dyżury specjalistów.

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS