Bezpłatne przejazdy dla osób poszukujących pracy

W ramach realizacji programu ”Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy” w powiatach wchodzących w skład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego dla osób bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy wprowadza się „Kartę osoby aktywnie poszukującej pracy”, która uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej zarządzanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Artystyczne zwiastuny wiosny

3 kwietnia 2012 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem "Zwiastuny Wiosny." Swoje pracy zaprezentowali seniorzy Dziennego Domu Pobytu i Ośrodka Opiekuńczego oraz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Wystawa fotograficzna „O róży, różowych dniach i innych”

„O róży, różowych dniach i innych” to polski tytuł książki opisującej tydzień z życia 52 kobiet – mieszkanek pięciu miast partnerskich: Tczewa, Witten i Bitterfeld - Wolfen, Kurska oraz Barking - Dagenham. Ten unikalny projekt zrealizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2010, pozwolił porównać styl życia kobiet z czterech europejskich krajów.

Masz pomysł, jak ożywić Stare Miasto? Przyłącz się do nas, zorganizuj Święto Ulicy!

Ruszyły przygotowania do trzeciej edycji obchodów święta mieszkańców Starego Miasta.
Zapraszamy do udziału w kwietniowych warsztatach pracy metodą projektu, podczas których zaplanujemy program Święta Ulicy, podzielimy się wiedzą na temat organizacji działań społecznych i inicjatyw sąsiedzkich.

Wykluczenie finansowe osób starszych

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie przy współpracy z Forum Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie, zorganizował w dniu 21 marca br, szkolenie z zakresu finansów osób starszych, w ramach projektu Fundacji „Ja kobieta” – „Finanse na 50plus”.

 

Informacja o pomocy pieniężnej dla kombatantów i osób represjonowanych.

Informacja przekazana przez URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Departament stowarzyszeń i spraw socjalnych.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W Polsce po raz kolejny obchodzić będziemy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

W trakcie akcji, w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2012r. w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w całym kraju odbędą się bezpłatne dyżury specjalistów.

Zima jest groźna - nie bądź obojętny!

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, by w okresie zimowym nie pozostawać obojętnym na osoby potrzebujące w szczególności osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze i samotne. Także osoby mieszkające w sąsiedztwie mogą potrzebować pomocy.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę organizacji i przeprowadzenia warsztatów  z zakresu animacji czasu wolnego jako formy aktywizacji społeczności lokalnej zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 10.02.2012 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Do pobrania:

 

pełna treść ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy: REFERENT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

 

Do pobrania:

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru.

 

Do pobrania:

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS