Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - maj 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

11 maja 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

12 maja 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:

a. placówkach wsparcia dziennego;

b. centrach integracji społecznej;

c. klubach integracji społecznej;

d. dziennych domach i klubach seniora;

Bezpłatna i anonimowa pomoc dla dzieci i młodzieży, potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Od 1 marca 2020r. działa Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży - 116 111, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telefon dostępny jest ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:
    a. placówkach wsparcia dziennego;
    b. centrach integracji społecznej;
    c. klubach integracji społecznej;
    d. dziennych domach i klubach seniora;

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zwraca się z prośbą o uiszczanie zobowiązań i należności na rzecz Ośrodka bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka, a nie w kasie MOPS.
Nr rachunku: 30 1240 1242 1111 0010 0224 8566

Świadczenia z MOPS wypłacisz teraz kartą przedpłaconą!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wprowadza dla klientów nowy system wypłaty świadczeń, w formie karty przedpłaconej. Posiadacz karty będzie mógł wypłacić środki pieniężne w punktach bankomatowych, a także płacić nią w sklepach.

Pierwsze karty przedpłacone będą wydawane podczas realizacji wypłat z kasy w miesiącu kwietniu.

Kolejne karty będą wydawane wraz z informacją/decyzją o przyznaniu świadczenia.

Karta przedpłacona jest instrumentem płatniczym, w związku z powyższym wymaga zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Uwaga na oszustwa

W związku z występującą aktualnie sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu zwracamy szczególną uwagę na zachowanie ostrożności w korzystaniu ze wsparcia osób udzielających pomocy w dostarczaniu zakupów.

Zachęcamy, aby korzystać z pomocy osób znanych (sąsiadów) lub z oferty sklepów i organizacji, które zajmują się dostarczaniem produktów. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom przypadkowym i nieznanym, które oferują pomoc w robieniu zakupów.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 25 marca 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. centrach integracji społecznej;
  3. klubach integracji społecznej;
  4. dziennych domach i klubach seniora;
  5. środowiskowych domach samopomocy;
  6. warsztatach terapii zajęciowej.

W związku z powyższym, we wskazanym okresie zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu oraz Klub Senior +. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, że podjęto decyzję o zawieszeniu do odwołania działań związanych z realizacją projektu Społeczna od-nowa RPPM.06.02.01-22-0001/17 oraz POMOST do aktywizacji RPPM.06.01.02-22-0033/17. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie w tej sprawie.

Strony