Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego dla 15-20 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 27.03.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów w ramach Programu Aktywizacja i Integracja dla 2 grup 10 osobowych uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 27.03.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów w ramach Programu Aktywizacja i Integracja dla 2 grup 10 osobowych uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 27.03.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów w ramach Programu Aktywizacja i Integracja dla 2 grup 10 osobowych uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 27.03.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Wizyta przedszkolaków z Przedszkola "Niebieskie Migdały"

To były chwile wielu wzruszeń. Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Niebieskie Migdały" zrobiły niespodziankę seniorom z Dziennego Domu Pobytu Zespołu Opiekuńczego MOPS w Tczewie. Specjalnie dla nich nauczyły się wierszyków i piosenek, zaprezentowały przedstawienie pt. "Rosołek albo obiadek" w piątek 10 marca 2017 roku. Niejednemu seniorowi łza zakkręciła się w oku. Seniorzy wspólnie z dziećmi zaśpiewali i zatańczyli kilka piosenek. Maluchy nie przyszły do nich z pustymi rękoma. Przyniosły własnoręcznie wykonane z masy solnej serduszka oraz kolorowe tulipany. Niejeden maluch otrzymał całusa od babci :-)

 

Bezpieczeństwo Seniora

Dnia 21 lutego b.r. na Kawiarence dla Seniora przy Zespole Opiekuńczym MOPS w Tczewie, odbyło się spotkanie tematyczne poświęcone "Bezpieczeństwu Seniora". Funkcjonariusze tczewskiej Policji przybliżyli słuchaczom działania oszustów m.in. "na wnuczka" i "na policjanta", a także poinformowali jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia oraz jak wpłynąć na własne bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia. W spotkaniu uczestniczyło 50 seniorów.

 

Ja, ty, on, czyli my, luty 2017

Dziś w Państwa ręce oddajemy wydanie naszej gazetki "Ja, Ty, On, czyli My" (luty 2017), redagowanej przez uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy MOPS w Tczewie.

Życzymy miłej lektury!

 

Informacja o wydawaniu żywności w ramach FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniach:

06 marca 2017 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

07 marca 2017 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

Kolejny nabór uczestników/czek do projektu Akademia Aktywnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie ogłasza kolejny nabór uczestników/czek  do projektu Akademia Aktywnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystająca ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, bierna zawodowo tj. niezarejestrowana w  powiatowym urzędzie pracy lub zakwalifikowana do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2014 roku.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla 40 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 07.03.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść informacji

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS