Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Styczeń 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 28 stycznia 2020r.
2. od G do K 29 stycznia 2020r.
3. od L do R 30 stycznia 2020r.
4. od S do Ż 31 stycznia 2020r.

Luty 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 25 lutego 2020r.
2. od G do K 26 lutego 2020r.
3. od L do R 27 lutego 2020r.
4. od S do Ż 28 lutego 2020r.

Marzec 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 31 marca 2020r.
2. od G do K 25 marca 2020r.
3. od L do R 26 marca 2020r.
4. od S do Ż 27 marca 2020r.

Kwiecień 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 28 kwietnia 2020r.
2. od G do K 29 kwietnia 2020r.
3. od L do R 30 kwietnia 2020r.
4. od S do Ż 24 kwietnia 2020r.

Maj 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 26 maja 2020r.
2. od G do K 27 maja 2020r.
3. od L do R 28 maja 2020r.
4. od S do Ż 29 maja 2020r.

Czerwiec 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 30 czerwca 2020r.
2. od G do K 24 czerwca 2020r.
3. od L do R 25 czerwca 2020r.
4. od S do Ż 26 czerwca 2020r.

Lipiec 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 28 lipca 2020r.
2. od G do K 29 lipca 2020r.
3. od L do R 30 lipca 2020r.
4. od S do Ż 31 lipca 2020r.

Sierpień 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 25 sierpnia 2020r.
2. od G do K 26 sierpnia 2020r.
3. od L do R 27 sierpnia 2020r.
4. od S do Ż 28 sierpnia 2020r.

Wrzesień 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 29 września 2020r.
2. od G do K 30 września 2020r.
3. od L do R 24 września 2020r.
4. od S do Ż 25 września 2020r.

Październik 2020:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 27 października 2020r.
2. od G do K 28 października 2020r.
3. od L do R 29 października 2020r.
4. od S do Ż 30 października 2020r.

 

Wypłaty świadczeń na konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia danego miesiąca.

Uwaga!

Nie później niż od 8 sierpnia 2018r. dostawcy usług płatniczych tj.:

- banki krajowe

- oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych

- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego.

Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych). Dostawca usług płatniczych obowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie. Szczegółowe informacje dot. podstawowego rachunku płatniczego dostępne są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego