Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego

Październik 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 29 października 2019r.
2. od G do K 30 października 2019r.
3. od L do R 31 października 2019r.
4. od S do Ż 25 października 2019r.

Listopad 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 26 listopada 2019r.
2. od G do K 27 listopada 2019r.
3. od L do R 28 listopada 2019r.
4. od S do Ż 29 listopada 2019r.

Grudzień 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 17 grudnia 2019r.
2. od G do K 11 grudnia 2019r.
3. od L do R 12 grudnia 2019r.
4. od S do Ż 13 grudnia 2019r.

 

Wypłaty świadczeń na konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia danego miesiąca.

Uwaga!

Nie później niż od 8 sierpnia 2018r. dostawcy usług płatniczych tj.:

- banki krajowe

- oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych

- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego.

Dostęp do rachunku podstawowego pozwoli na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych). Dostawca usług płatniczych obowiązany jest do prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych w zakresie krajowych transakcji płatniczych nieodpłatnie. Szczegółowe informacje dot. podstawowego rachunku płatniczego dostępne są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego