Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zwanego dalej PO PŻ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014 (grudzień 2014 - styczeń 2015) w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych i środków towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŹ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł na osobę w rodzinie.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwalifikują osoby/rodziny do otrzymania pomocy żywnościowej na podstawie wypełnionych oświadczeń ustalających sytuację bytową osoby/rodziny.

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym to paczki żywnościowe.

Paczka żywnościowa dla jednej osoby to zestaw 5 rodzajów artykułów spożywczych z 5 grup towarowych składający się z następujących artykułów spożywczych, tj.:

  • makaron świderki - 3 opakowania jednostkowe
  • mielonka wieprzowa - 2 opakowania jednostkowe
  • cukier biały - 2 opakowania jednostkowe
  • olej rzepakowy - 1 opakowanie jednostkowe
  • mleko UHT - 2 opakowania jednostkowe