Bezpłatna i anonimowa pomoc dla dzieci i młodzieży, potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Od 1 marca 2020r. działa Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży - 116 111, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telefon dostępny jest ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:
    a. placówkach wsparcia dziennego;
    b. centrach integracji społecznej;
    c. klubach integracji społecznej;
    d. dziennych domach i klubach seniora;

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zwraca się z prośbą o uiszczanie zobowiązań i należności na rzecz Ośrodka bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka, a nie w kasie MOPS.
Nr rachunku: 30 1240 1242 1111 0010 0224 8566

Świadczenia z MOPS wypłacisz teraz kartą przedpłaconą!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wprowadza dla klientów nowy system wypłaty świadczeń, w formie karty przedpłaconej. Posiadacz karty będzie mógł wypłacić środki pieniężne w punktach bankomatowych, a także płacić nią w sklepach.

Pierwsze karty przedpłacone będą wydawane podczas realizacji wypłat z kasy w miesiącu kwietniu.

Kolejne karty będą wydawane wraz z informacją/decyzją o przyznaniu świadczenia.

Karta przedpłacona jest instrumentem płatniczym, w związku z powyższym wymaga zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Uwaga na oszustwa

W związku z występującą aktualnie sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu zwracamy szczególną uwagę na zachowanie ostrożności w korzystaniu ze wsparcia osób udzielających pomocy w dostarczaniu zakupów.

Zachęcamy, aby korzystać z pomocy osób znanych (sąsiadów) lub z oferty sklepów i organizacji, które zajmują się dostarczaniem produktów. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom przypadkowym i nieznanym, które oferują pomoc w robieniu zakupów.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 25 marca 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. centrach integracji społecznej;
  3. klubach integracji społecznej;
  4. dziennych domach i klubach seniora;
  5. środowiskowych domach samopomocy;
  6. warsztatach terapii zajęciowej.

W związku z powyższym, we wskazanym okresie zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu oraz Klub Senior +. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, że podjęto decyzję o zawieszeniu do odwołania działań związanych z realizacją projektu Społeczna od-nowa RPPM.06.02.01-22-0001/17 oraz POMOST do aktywizacji RPPM.06.01.02-22-0033/17. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie w tej sprawie.

Dostawy zakupów przez telefon lub internet

Supermarket Intermarche , Tczew, ul. Jagiellońska 51 tel.(58) 777 15-10

Sklepy Biedronka - pomoc w zrobieniu zakupów dla osób 65+ - 22-205-33-00

Sklep Livio ul. Topolowa tel. 512-381-400

Sklep Rąbała zamówienia do godz.12.00 tel.784-974-268

www.frisco.pl

www.dodomku.pl

www.polskikoszyk.pl

E-apteki :

Procedury Obsługi Zgłoszeń

1. Osoba ubiegająca się o pomoc ma możliwość składania wniosku o pomoc drogą telefoniczną - (58) 777-00-20, (58) 777-00-30, emailową – sekretariat@mops.tczew.pl oraz do skrzynki pocztowej usytuowanej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, ul. 1 Maja 8. Wszystkie informacje zawarte są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

2. Ze względu na okres kwarantanny skrzynka opróżniana jest co 48 godzin.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie począwszy od 18.03.2020 r. pracownicy Ośrodka (zatrudnieni w siedzibie Ośrodka przy ulicy 1 Maja 8 oraz w Zespole Interdyscyplinarnym przy ulicy Łaziennej 5) pracować będą w zmienionych godzinach pracy tj. od 8.00 do 15.15.

Nie ulegają zmianie ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów. W dalszym ciągu wszelkie sprawy i zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, drogą mailową, za pośrednictwem poczty oraz poprzez skrzynkę podawczą, dostępną w godzinach 8.30-13.30, zlokalizowaną w wejściu głównym budynku Ośrodka przy ul. 1 Maja 8. Korespondencja powinna być przekazana do skrzynki w kopercie ze wskazaniem danych kontaktowych, w tym nr telefonu.

WAŻNE

Z uwagi na konieczność wdrożenia kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka, klienci którzy dotychczas pobierali świadczenia w kasie zobowiązani są niezwłocznie złożyć do Ośrodka informację z numerem rachunku bankowego, na który zostaną przekazane świadczenia.
 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że od poniedziałku 16 marca wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

W związku z powyższym prosimy o ograniczenie przychodzenia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. O ile to możliwe, prosimy sprawy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (szczegółowe instrukcje jak złożyć wniosek tą drogą można znaleźć pod adresem https://mops.tczew.pl/ewnioski) lub za pośrednictwem poczty. Klienci, którzy przyjdą do Ośrodka, będą przyjmowani pojedynczo.

Dane teleadresowe poszczególnych jednostek:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

tel.(58) 777-00-20

(58) 777-00-30

sekretariat@mops.tczew.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. 1 Maja 8

83-110 Tczew

(58) 532-73-90

fax.: (58) 532-60-03

sekretariat@mops.tczew.pl

Forum Inicjatyw Społecznych - Centrum Aktywności Lokalnej

ul. Łazienna 5

83-110 Tczew

tel. (58) 530-22-20

fis@mops.tczew.pl
 
Zespół Opiekuńczy MOPS

ul. Niepodległości 10

83-110 Tczew

tel. (58) 531-30-35 wew. 31

zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl

Klientów Ośrodka odbierających świadczenia w formie gotówkowej w kasie Ośrodka prosimy o przychodzenie po odbiór świadczeń wyłącznie w wyznaczonych godzinach (11.30-14.00) i nie przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami otwarcia kasy. Jednocześnie zachęcamy te osoby do zmiany formy realizacji świadczeń i wskazania rachunków bankowych, na które mają być przekazywane świadczenia.

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo klientów jak i pracowników Ośrodka apelujemy o:

  • zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra)
  • przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie w tej sprawie.

Strony