Apel do mieszkańców miasta

W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do mieszkańców naszego miasta z prośbą o pomoc i wsparcie osób, które z uwagi na swoją trudną sytuację życiową mogą być narażone na zagrożenia, jakie niesie za sobą sezon zimowy.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie wszelkich informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych do:

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - wrzesień 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

14 września 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska A-C)

14 września 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska D-G)

15 września 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska H-J)

15 września 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska K-L)

16 września 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska Ł-N)

16 września 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska O-R)

17 września 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska S-T)

17 września 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska U-Ż)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Dyżur Eksperta ZUS w sprawie Programu Dobry Start

Od 1 lipca 2021 r. można składać wnioski o świadczenie Dobry Start 300+.

Od tego roku realizacją rządowego Programu Dobry Start zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej:

  • przez bankowość elektroniczną
  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • przez portal PUE ZUS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w dniu 3 sierpnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8 dyżurować będzie ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pomoże w założeniu profilu PUE i złożeniu wniosku.

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - lipiec 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

20 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska U-Ż)

20 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska S-T)

21 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska O-R)

21 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska Ł-N)

22 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska K-L)

22 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska H-J)

23 lipca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska D-G)

23 lipca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska A-C)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Żywność nie będzie zapakowana w reklamówki

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Program „Dobry Start” na nowych zasadach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021, przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski wyłącznie online:

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - czerwiec 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

22 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska A-C)

22 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska D-G)

23 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska H-J)

23 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska K-L)

24 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska Ł-N)

24 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska O-R)

25 czerwca 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska S-T)

25 czerwca 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska U-Ż)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż począwszy od 7.06.2021 r. przywraca się, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bezpośrednią obsługę interesantów, w szczególności wprowadza się możliwość osobistego złożenia dokumentów w biurze podawczym i punkcie obsługi interesantów. Dyżury pracowników socjalnych dostępne są w tym miejscu.

W budynkach użyteczności publicznej w tym w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie do odwołania obowiązują następujące zasady reżimu sanitarnego:

  • obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa przy pomocy maseczki,
  • interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
  • stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta

Do dyspozycji interesantów w dalszym ciągu pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona w bezpośrednim sąsiedztwie biura podawczego Ośrodka. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, apelujemy o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski

Podstawa prawna

§ 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.861 z późn. zm.).

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 21 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 01 maja 2021r.

W tym dniu siedziba ośrodka, przy ul. 1 Maja 8, będzie zamknięta dla interesantów.

W związku z powyższym w dniu 21 maja 2021r. w sprawach pilnych prosimy zgłaszać się do pracowników socjalnych, pełniących dyżur w:

Forum Inicjatyw Społecznych

ul.Łazienna 5, Tczew

tel.: 58 530 22 20

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - maj 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie!
Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

17 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska U-Ż)

17 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska S-T)

18 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska O-R)

18 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska Ł-N)

19 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska K-L)

19 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska H-J)

20 maja 2021 r.- w godz. 8.00 – 10.00 (Nazwiska D-G)

20 maja 2021 r.- w godz. 11.00 – 13.00 (Nazwiska A-C)

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Rodziny wspierające

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, kontynuuje w roku 2021 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt.: ,,Wspieraj Seniora”.

w

Chcesz zachować ciągłość wypłaty „500+”? Złóż wniosek do końca kwietnia

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów! Żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne jest złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” do końca kwietnia br. – Zachęcam do składania wniosków online, nie ma się czego obawiać, to szybka i bardzo bezpieczna droga – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródło: Witryna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Informacja o dodatkowym terminie wydawania żywności z programu FEAD - kwiecień 2021

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o dodatkowym terminie wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD, dla osób, które nie odebrały żywności w dniach od 14 do 19 kwietnia 2021r.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

27 kwietnia 2021 r.- w godz. 8.00 – 14.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Żywność wydawana będzie na podstawie ważnych skierowań po wcześniejszym złożeniu oświadczenia o dochodach u pracowników socjalnych.
Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Strony