Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 72 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla grupy otwartej w wieku od 7 do 15 lat, w ramach projektu "Społeczna od-nowa", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 12 stycznia 2021r. do godz. 10.00 na adres: k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr (58) 532-60-03.

Pobierz:

Pełna treść ogłoszenia