Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych, niezaradnych społecznie uczestniczących w projekcie „POMOST do aktywizacji” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 7.05.2019 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@.mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia