Klub Senior +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

zaprasza do uczestnictwa

w „Klubie Senior+”

przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,

  • w wieku 60 +,

  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

  • chcesz pomóc sobie i innym?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!

 

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim

  • możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowych, edukacyjnych, zajęć rękodzieła i wielu innych zajęć

  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.

 

Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Klubie „Senior +” przy ul. Niepodległości 10 (w poniedziałki, środy lub piątki 11:00 do 15:00; Tel. 58 531-30-35)

 

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

  • w Klubie Senior + (w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach 10:00-15:00);

  • ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie - pobierz formularz

 

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior+ funkcjonuje w dniach: poniedziałek, środa, piątek
w godzinach 11.00-15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Przewiduje się również organizację zajęć w godzinach popołudniowych.

Do pobrania

Regulamin Organizacyjny Klubu "Senior+"

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015- 2020 oraz środków Gminy Miejskiej Tczew