Występy artystyczne w Cafe Senior

W ramach współpracy z Forum Inicjatyw Społecznych MOPS w Tczewie grupa teatralna Metamorfoza ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niepodległości zaprezentowała zebranym w kawiarence seniorom spektakl pt. „W poszukiwaniu emocji”. Inscenizacja i przekonująca gra aktorów wywołała wiele emocji wśród widzów, którzy zadawali artystom wiele pytań. Poszczególni domownicy przedstawili również swoją interpretację tekstów literackich znanych polskich poetów i prozaików. Wprowadzając zebranych w świat poezji udowodnili jak ważna w obecnym świecie jest sfera duchowa człowieka.