W świątecznym nastroju

Dnia  4 kwietnia 2017 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu duchowym uczestników i pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy – wyjazd do Pelplina. Poprzedzony był licznymi przygotowaniami, w tym próbami Misterium Drogi Krzyżowej, posługi do mszy ze strony uczestników ŚDS i mieszkańców Mieszkań Chronionych.

     

Wycieczka rozpoczęła się od zbiórki uczestników i przejazdu do Pelplina, gdzie następnie uczestniczyli  we Mszy Świętej w Kaplicy Św. Barbary (kaplica Wyższego Seminarium Duchownego). Podczas mszy w trakcie liturgii słowa Ewa Czajkowska wzruszyła wszystkich obecnych swoja wokalną interpretacją Psalmów, Izabela Olkrzycka czytaniem z księgi Liczb. Domownicy przygotowali również modlitwy powszechne – Bogdan Reszka, Kamil Grochowski, Beata Chylarecka, Michał Chylarecki. Po Mszy wszyscy udali się na zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Diecezjalne (ze słynna Biblia Gutenberga) i ogrodów biskupich. Po „świątecznym” poczęstunku nastąpiło dalsze zwiedzanie obiektów sakralnych, z których największą atrakcją było oczywiście wspaniałe wnętrze gotyckiej Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP z najwyższym w tej części Europy wczesnobarokowym ołtarzem głównym zawierającym wspaniałe obrazy Hermana Hana o tematyce maryjnej i Wizją Świętego Bernarda.

Po zwiedzaniu Bazyliki cała grupa udała się autokarem na popularny cel pielgrzymek – Górę Papieską – miejsce odprawiania przez Świętego Jana Pawła II Mszy podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999r., gdzie odbyła się Droga Krzyżowa – poszczególne stacje (rozważania męki pańskiej) przygotowane przez uczestników przeplatane były wspólnym śpiewem pieśni religijnych przy akompaniamencie gitary. Po drodze krzyżowej uczestnicy w doskonałych humorach udali się do autokaru i wrócili do Tczewa. W szczególności na wdzięczność uczestników zasługuje opiekun duchowy naszej pielgrzymki – diakon Szymon.