Strona główna » Programy » Realizowane programy » Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023

Program realizuje założenia Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność, która została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 26 października 2018r.

Do Klubu Seniora mogą zapisać się osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat, są mieszkańcami Gminy Miejskiej w Tczewie. Celem Klubu Senior+ jest aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane są na rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, w tym m. innymi zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości uczestników.

Zajęcia prowadzone w klubie nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie seniorom udziału w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach.

Klub Seniora integruje i wspiera aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewnia Seniorom dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Aktywizuje i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób starszych, wykształca umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu oraz pogłębia wiedzę na temat zdrowego trybu życia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Klubie „Senior +” przy ul. Niepodległości 10 (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 9:00 do 14:00) tel. 58 531-30-35.

Najnowsze informacje

Skip to content