Formy pomocy - praca socjalna

Aktualny plan dyżurów pracowników socjalnych dostępny jest do pobrania tutaj:

plan dyżurów pracowników socjalnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie uczestniczy w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Pomoc w tym zakresie mogą uzyskać Państwo podczas dyżuru pracownika socjalnego:

  • w każdą środę, w godz. od 7.15 do 10.20
  • w każdy piątek, w godz. od 10.20 do 12.40