Strona główna » Zespół Opiekuńczy MOPS » Aktualności » Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Gmina Miejska Tczew w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej-Fundusz Solidarnościowy, pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 otrzymała dofinansowanie w wysokości 68 544, 00 zł na realizację Programu w ramach pobytu dziennego osób niepełnosprawnych, oraz w wysokości 104 503,02 zł na realizację Programu w ramach pobytu całodobowego osób niepełnosprawnych w ośrodku wsparcia.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest bezpłatnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla 6 osób w ramach opieki wytchnieniowej dziennej przez maksymalnie 224 godziny w roku w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, oraz dla 23 osób w ramach opieki wytchnieniowej całodobowej przez 14 dób w Zespole Opiekuńczym przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w ramach pobytu całodobowego i dziennego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 dofinansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio
do Zespołu Opiekuńczego tel. 58 531 30 35 wew. 32 lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 58 777 00 20 wew. 128 lub 130.

Opieka Wytchnieniowa przyznawana jest w pierwszej kolejności osobom, które nie korzystają z innych Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

UWAGA
Opieka Wytchnieniowa przyznawana jest w pierwszej kolejności osobom,
które nie korzystają z innych Programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego.

Najnowsze informacje

Skip to content