Wspomnienia z turnusu w Okunince

W miesiącu wrześniu mieliśmy możliwość wyjazdu  na turnus rehabilitacyjny  do ORW „ASTUR” w Okunince nad Jeziorem Białym. Miejscowość ta uzyskała w kategorii „Najpiękniejsza Wieś Letniskowa”-  I miejsce w Polsce. W sezonie  przebywa tu do 70 tysięcy osób.

Mieszkaliśmy w murowanych domkach, które były usytuowane przy najczystszym, a zarazem największym jeziorze Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, a teren poznawaliśmy w czasie kilkukilometrowych wycieczek rowerowych i długich spacerów.

 

Droga Seniorko, Drogi Seniorze...

Tczew, dn. 1 października 2012 roku.

 

Droga Seniorko, Drogi Seniorze.

w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,

przekazuje Tobie słowa szczególnych życzeń aktywnego przeżycia złotego wieku.

 

Zaproszenie do współpracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie nawiąże współpracę z lekarzem psychiatrą w zakresie przeprowadzenia diagnozy i konsultacji psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

 

Szczegołowych informacji udziela:

 

Gabriela Stapel-Rygosik
tel. 58 777 00 30, wew.54
g.rygosik@mops.tczew.pl

Podsumowanie realizacji projektu systemowego PUP w Tczewie.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie już po raz kolejny realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego.

Zaproszenie do składania ofert.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi opieki nad dziećmi w systemie godzinowym na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” w ramach instrumentu aktywnej integracji społecznej.

IX Festyn Przyjaźni "Tacy Sami"

Dnia 14 września 2012 roku o godz. 11 odbył się na Placu Hallera IX Festyn Przyjaźni "Tacy Sami", uświetniający Ogólnopolskie Dni Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Organizatorami festynu są Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie, Polski Komitet Pomocy Społecznej, oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki i starosta Powiatu Tczewskiego Józef Puczyński, natomiast patronatem medialnym Telewizja Kablowa TETKA.

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą przeprowadzeniu kursów zawodowych w celu uzyskania zawodu/przygotowania zawodowego wraz z przeszkoleniem z BHP i kursem pierwszej pomocy przedmedycznej na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 18.09.2012 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

 

Zaproszenie do udziału w prezentacji usług na rzecz osób starszych w ramach Tczewskich Targów Ludzi Złotego Wieku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, zwracają się z zaproszeniem do współpracy w zakresie prezentacji usług Państwa firmy skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Tczewskich Targów Ludzi Złotego Wieku.

Program "Aktywny Samorząd" - szansa dla osób niepełnosprawnych

W związku z przystąpieniem Powiatu Tczewskiego do udziału w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o pomoc finansową ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Termin składania wniosków – do 30 września 2012 roku. Datą złożenia wniosku jest data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Tczewie.

 

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia kursów zawodowych na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” w ramach instrumentu aktywnej integracji społecznej.

Strony

Subscribe to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie RSS