Zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie informuje, iż w dniu 05.12.2016 roku Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Tczewie zostały przyjęte zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2017.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączonym pliku:

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - grudzień 2016

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniach:

06 grudnia 2016r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

07 grudnia 2016r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

List gratulacyjny z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

W tym szczególnym dniu składam życzenia wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Niech wiąże się ona z uznaniem i szacunkiem.
 
Praca na rzecz drugiego człowieka, w celu poprawy, a nawet zmiany jego sytuacji życiowej,
to bardzo trudne zadanie i dlatego tylko profesjonalista, jakim jest pracownik socjalny, może dać
nadzieję na godne życie i pomóc dostrzec sens codziennych zmagań.
 
21 listopada to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którym składam najlepsze życzenia.
 
Wszystkim osobom związanym z działalnością pomocy społecznej życzę pomyślności zarówno 
w życiu zawodowym, jak i osobistym.
 
z wyrazami szacunku
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
mgr Julita Jakubowska
 
Tczew, 21 listopada 2016r.

Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tczewie informuje, że 1 grudnia 2016 r.

w godz. od 11.00 do 14:00 w Gimnazjum nr 1 w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69

odbędzie się konferencja pt: "Psychologiczne uwarunkowania cyberprzemocy"

organizowana w ramach Międzynarodowej Kampanii

"16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"

Akcja lato 2016 już za nami!

Ubiegły wtorek tj. 13 września b.r. był ostatnim dniem organizowanej przez Zespół Opiekuńczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie akcji lato Letnie Wczasy dla Seniora 2016. Jak to bywa na zakończenie, właśnie tego dnia nadszedł czas podsumowania letnich, aktywnych trzech miesięcy. Tegoroczne Wczasy oferowały bardzo bogaty program. Seniorzy uczestniczyli w licznych warsztatach: tworzenia kolorowych ptaków, Dniu Ogrodnika, malowania na szkle i płótnie, filcowaniu na mokro a także tworzeniu witraży i lampionów. Ponadto systematycznie odbywały się warsztaty z psychologiem oraz z prawnikiem. Nasi seniorzy uczestniczyli w cyklicznych zajęciach Roztańczony Senior, relaksacji i muzykoterapii w bajecznym ogrodzie. Brali również udział w zabawach integracyjnych, piknikach i wycieczkach.

  

Konkurs plastyczny "Stop Przemocy"

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem "Stop Przemocy" skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz socjoterapeutycznych z terenu miasta Tczewa. Konkurs realizowany jest w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020.

Informacja o wydawaniu darów żywnościowych z programu FEAD - listopad 2016

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, wyłącznie w dniach:

07 listopada 2016r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

08 listopada 2016r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu. Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego. 

Od września 2016r. wydawane są nowe skierowania - skierowania, na podstawie których żywność była wydawana do marca 2016 włącznie straciły ważność. Prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi.

Zaproszenie do składania ofert

 
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 2 dwugodzinnych warsztatów psychoedukacyjnych dla grupy od 5-15 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. 
 
Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.10.2016 do godz. 12.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.
 

Zaproszenie do składania ofert

 
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 2 dwugodzinnych warsztatów edukacyjnych dla grupy od 5-15 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. W ramach projektu „Akademia Aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. 
 
Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.10.2016 do godz. 12.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.
 

Strony