Gdzie należy złożyć wniosek?

Terminy przyjmowania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia br., a w formie elektronicznej tj. przez portal Emp@tia: empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2018r istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, szczegółowy opis zamieściliśmy dla Państwa pod adresem: www.mops.tczew.pl/ewnioski

Godziny przyjęć klientów

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8 (pokój nr 5):

  • od poniedziałku do środy w godzinach 7.15 do 15.15
  • w czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz
  • w piątki w godzinach 7.15 do 15.15

W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. wnioski będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

  • od poniedziałku od środy w godzinach 8.15 do 15.00
  • w czwartki w godzinach od 9.00 do 16.00 oraz
  • w piątki w godzinach 7.30 do 15.00

Ponadto w miesiącu sierpniu 2019r. wnioski będzie można składać w terenowych Punktach Obsługi Klienta:
w Forum Inicjatyw Społecznych, przy ul. Łaziennej 5:

  • od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9.30 do 14.30

w Zespole Opiekuńczym, przy ul. Niepodległości 10:

  • od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9.30 do 14.30

 

Druki wniosków można pobrać również ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod adresem: www.mops.tczew.pl/wnioski