Zaproszenie do udziału w prezentacji usług na rzecz osób starszych w ramach Tczewskich Targów Ludzi Złotego Wieku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, zwracają się z zaproszeniem do współpracy w zakresie prezentacji usług Państwa firmy skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Tczewskich Targów Ludzi Złotego Wieku.

 

Ośrodek wspólnie z partnerami sektora pozarządowego i prywatnego posiada długoletnie doświadczenie w promocji idei aktywnego starzenia się m.in. poprzez coroczną organizację Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed jakim stoją współczesne, starzejące się społeczeństwa, mając na uwadze, że rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, planujemy organizację kolejnej tego typu miejskiej inicjatywy skierowanej do przedstawicieli usług wspierających aktywność w wielu obszarach życia osób starszych.

 

Tczew jest czwartym co do wielkości miastem w województwie pomorskim, w którym co piąty mieszkaniec jest osobą powyżej 60 roku życia. Z uwagi na rosnącą potrzebę integrowania obszarów wsparcia i aktywizacji osób starszych w ramach Targów stwarzamy przestrzeń prezentacji usług i produktów, jakie znajdują się w ofercie Państwa firmy.

 

Targi są imprezą otwartą dla wszystkich mieszkańców. Podczas Targów, które odbędą się w dniu 10.10.2012 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zaprezentowany zostanie szeroki wachlarz usług, produktów i ofert skierowanych do osób starszych, w zakresie aktywności i opieki, które mogą poprawić jakość ich życia.

 

W ramach Targów zapewniamy nieodpłatnie przestrzeń wystawienniczą oraz promocję działania w lokalnych i regionalnych mediach. W odniesieniu do doświadczeń organizacji dotychczasowych Obchodów Dnia Osób Starszych przewidujemy udział około 300 osób jako odbiorców ofert Targów.

 

W celu potwierdzenia udziału w Targach prosimy o zapoznanie się Regulaminem Targów oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. W kwestii organizacyjnej pozostajemy również do kontaktu pod nr tel. 58 530 22 20 lub pod adresem e-mail fis@mops.tczew.pl. Jednocześnie wszystkich informacji udzielimy osobiście w siedzibie Forum Inicjatyw Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przy ul. Łaziennej 5.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 03 października 2012r.

 

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

regulamin targów