Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na usługę polegającą na przeprowadzeniu diagnozy i terapii psychospołecznej na rzecz uczestników/czek projektu pn. „Akademia Aktywnych” zgodnie ze szczegółowym opisem zadania poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 02.06.2017 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia