Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w wymiarze 24 godzin, w terminie od 26.02.2019 do 30.09.2019. Zajęcia będą skierowane do grupy otwartej dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W ramach projektu „Społeczna od-nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 24 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla grupy otwartej w wieku od 7 do 13 lat. W ramach projektu „Społeczna od-nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 22.02.2019 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020