Wspólnie przeciwko przemocy wobec kobiet. PRZE(ŁAM) (NIE)MOC!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tczewie zaprasza wszystkich mieszkańców Tczewa 25 listopada 2011 roku do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet w ramach konferencji poświęconej kwestiom przeciwdziałania przemocy domowej, w tym wobec kobiet.

 

Inicjatywa ma na celu zwiększenie społecznego zaangażowania w rozpoznaniu zjawisk przemocy, umożliwia zapoznanie się z działaniami zespołu interdyscyplinarnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych lokalnie działających w obszarze praw człowieka i niedyskryminacji.

 

Konferencja / Centrum Kultury i Sztuki, ul. S. Kard. Wyszyńskiego 10

 

12.00 – 12.15 Otwarcie konferencji: Adam Urban / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tczewie

 

12.15 – 13.00 Spektakl teatralny „Straszne dzieci” / Teatr Muzyczny w Gdyni

 

13.00 – 13.30 Rodzina w kryzysie: Krzysztof Szarzała / Centrum Interwencji Kryzysowej
w Gdańsku

 

13.30 – 14.00 Przestępstwo-znęcanie się w rodzinie: Sławomir Gebel / Prokuratura Rejonowa w Tczewie

 

14.00 – 14.30 Pedagogiczne aspekty brutalizacji życia. Pytania w źródła i uwarunkowanie współczesnej agresji: dr Wojciech Drzeżdżon / Uniwersytet Gdański

 

14.30 – 15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.00– Poczęstunek

 

W dniu obchodów nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  pod hasłem „Stop Przemocy” organizowanego w tczewskich szkołach podstawowych i świetlicach. Dla laureatów zostanie zaprezentowany dodatkowo spektakl teatralny w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej z Gimnazjum nr 1 w Tczewie.

Konferencja realizowana jest jako działanie projektu Prze(Łam) Nie(Moc) w ramach Programu Osłonowego, Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.