Terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego w marcu 2019

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, iż w miesiącu marcu 2019 terminy wypłat gotówkowych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego w kasie MOPS są następujące:

Marzec 2019:

lp. Nazwiska na literę Termin wypłaty
1. od A do F 26 marca 2019r.
2. od G do K 27 marca 2019r.
3. od L do R 28 marca 2019r.
4. od S do Ż 29 marca 2019r.

 

Wypłaty świadczeń na konto bankowe realizowane są do ostatniego dnia danego miesiąca.

Aktualny harmonogram wypłat gotówkowych dostępny jest zawsze pod poniższym odnośnikiem.