Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku

Tczewskie Targi Ludzi Złotego Wieku
- zaprezentuj swoją firmę jako przyjazną osobom 50+

 

 

Organizatorzy tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zapraszają lokalne firmy do udziału w Tczewskich Targach Ludzi Złotego Wieku w dn. 30.09.2011 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

 

Inicjatywa stwarza możliwość prezentacji usług Państwa firmy skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych. Czekamy na firmy, które zainteresowane są prezentacją usług, produktów i ofert skierowanych do osób starszych, w zakresie aktywności i opieki, które mogą poprawić jakość ich życia.

 

Zapewniamy nieodpłatnie przestrzeń wystawienniczą oraz promocję działania w lokalnych i regionalnych mediach. W celu potwierdzenia udziału w Targach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Targów oraz wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.

 

Zgłoszenia do dnia 16 września 2011r. należy odesłać pod adresem e-mail sekretariat@mops.tczew.pl, faksem pod numer 58 532-60-03 lub złożyć osobiście siedzibie MOPS w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 39. Na Państwa pytania odpowiadamy pod numerem 58 777-00-20 w. 57.

 

Targi realizowane są w Tczewie po raz pierwszy. Wpisane zostały do tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – inicjatywy ustanowionej w 1990 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W naszym mieście obchody organizowane są od ponad pięciu lat. Tczew jest czwartym co do wielkości miastem w województwie pomorskim, w którym co piąty mieszkaniec jest osobą powyżej 60 roku życia.

 

Organizatorem obchodów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie. Tegoroczne obchody dofinansowane są ze środków Gminy Miejskiej Tczew.

 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin targów