Świadczenia wychowawcze w okresie zasiłkowym 2017/2018

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie (dotyczy wyłącznie dzieci do ukończenia 18 roku życia).

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kwoty 1200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Uwaga! Od nowego okresu zasiłkowego obowiązują nowe zasady otrzymywania świadczeń dla osób samotnie wychowujących dzieci. Szczegółowy opis zmian, dostępny jest w osobnym artykule (Przejdź do artykułu: Dodatkowe informacje dotyczące zmian w zakresie ustalania prawa do świadczeń)

Szczegółowy opis świadczenia oraz dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze znajdą Państwo w zakładce "Świadczenia Wychowawcze". (przejdź do: zakładka Świadczenia Wychowawcze)

Nowe formularze wniosków

Od 1 sierpnia 2017r. obowiązywać będą nowe formularze wniosków – zarówno na „stary” okres zasiłkowy 2016/2017 jak i „nowy” okres zasiłkowy 2017/2018.
Składanie wniosków na dotychczasowych formularzach stanowi błąd formalny i będzie wiązało się z koniecznością ponownego wypełnienia wniosku.

Aktualne formularze wniosków mogą Państwo pobrać już teraz z naszej strony internetowej, prosimy o wybranie jednego z poniższych odnośników:

Formularze wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

Formularze wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Termin przyjmowania i rozpatrywania wniosków

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Gdzie złożyć wniosek? Zawsze aktualne godziny pracy naszych punktów obsługi klienta dostępne są na naszej stronie internetowej (przejdź do zakładki: Gdzie i kiedy złożyć wniosek?).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Dodatkowe informacje o świadczeniach wychowawczych dostępne są na naszej stronie internetowej, w zakładce „Świadczenia Wychowawcze”. (przejdź do: zakładka Świadczenia Wychowawcze)