Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym dla 17 osób z niepełnosprawnością sprzężoną wybrano ofertę:

Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego
ul. Grunwaldzka 1, 83-110 Tczew

Pobierz: pełna treść ogłoszenia