Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 07 maja 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:
a. placówkach wsparcia dziennego;
b. centrach integracji społecznej;
c. klubach integracji społecznej;
d. dziennych domach i klubach seniora;
e. środowiskowych domach samopomocy;
f. warsztatach terapii zajęciowej.
W związku z powyższym, we wskazanym okresie zawieszają swoją działalność Dzienny Dom Pobytu oraz Klub Senior +. Ponadto, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, że podjęto decyzję o zawieszeniu do odwołania działań związanych z realizacją projektu Społeczna od-nowa RPPM.06.02.01-22-0001/17 oraz POMOST do aktywizacji RPPM.06.01.02-22-0033/17. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie w tej sprawie.