Dojrzałość w sieci – Tczew wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki z zakresu edukacji cyfrowej osób 50+

26 września w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta gala wieńcząca pierwszą edycję konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
 

Celem konkursu jest walka z cyfrowym wykluczeniem osób 50+ poprzez promocję rozwiązań zachęcających do korzystania z internetu.
 

Podczas uroczystości wręczono nagrody trzem zwycięskim projektom, które wyłonione zostały spośród ponad 100 zgłoszonych wniosków. Nagrodę publiczności wręczyła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Konkurs Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki jest organizowany przez Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”.
 

Do konkursu zgłoszono 115 praktyk z całej Polski, które miały charakter zarówno zorganizowanych działań cyklicznych, jak i jednorazowych wydarzeń. Spośród zgłoszeń Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli administracji rządowej, mediów, biznesu oraz organizacji pozarządowych, wybrała sześć najlepszych projektów. Kapituła konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki” nagrodziła trzy projekty, a kolejne trzy otrzymały wyróżnienia. Wśród nagrodzonych działań znalazł się tczewski
projekt „Stuk-puk. Otwórz drzwi, pomogę Ci” realizowany przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w partnerstwie z MOPS w Tczewie.
 

Kolejne nagrodzeni to: Miejska Biblioteka Publiczna filia 34 we Wrocławiu, która już od kilku lat prowadzi, cieszące się ogromną popularnością, kursy fotografii cyfrowej dla seniorów oraz projekt „Latające Babcie” realizowany przez Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl.
 

Nagrodzone działania pokazują jak skutecznie można wykorzystać nowe technologie do rozwoju własnych pasji, lepszej komunikacji oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zgłoszone w konkursie projekty udowadniają, że za pośrednictwem internetu i komputera osoby dojrzałe mogą realizować się na bardzo wielu płaszczyznach. Nowe technologie stają się zatem narzędziem do realizacji wielu ambitnych i osobistych celów. (oprac. za: http://dojrzaloscwsieci.pl/aktualnosci-wiecej/items/najlepsze-praktyki-z-zakresu-edukacji-cyfrowej-osob-50-nagrodzone.html)
 

W ramach konkursu swoją historię o tym, jak nowe technologie poprawiają jakość życia seniorom w Tczewie, opowiedziała pani Kazimiera Noetzel (ur. 1926 r.). Pani Kazia od 2009 roku po śmierci męża oraz z uwagi na pogarszający się stan zdrowia pozostaje w domu. W ramach projektu „Stuk-puk” podczas wizyt domowych realizowanych przez Animatorów 50+ (seniorów m.in. z banku czasu) pani Kazia korzystała z programu wspólnych warsztatów artystycznych oraz obsługi mini notebooka z dostępem do Internetu oraz urządzeń multimedialnych. Z pomocą komputera, aparatu cyfrowego, ramki cyfrowej wymieniała się z seniorami Animatorami 50+ zdjęciami, brała udział w telekonferencji, dzięki której obejrzała m.in. koncert kolęd. Pani Kazia chętnie „przesyłała” za pomocą MP3 nagrania z pozdrowienia, życzenia dla zaprzyjaźnionych seniorów m.in. z banku czasu.
 

Projekt był realizowany w dwóch edycjach w latach 2009-2011, współfinansowany ze środków Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Seniorzy w akcji”.
 

Spotkania w tzw. „realu” i „w sieci” skutecznie przeciwdziałają samotności, którą tczewscy „Seniorzy w akcji” określają jako „najbardziej śmiertelną” chorobę okresu starości.
 

Przykład pani Kazi pokazuje, iż wykorzystanie technologii w działaniach animacyjnych jest dobrą praktykę - rozwija nie tylko indywidualne zdolności seniora, ale służy rozwojowi kontaktów międzyludzkich (podczas wspólnej nauki oraz na odległość). Odwiedziny w ramach projektu rozwinęły katalog działań samopomocowych i pomoc sąsiedzką świadczoną wzajemnie przez seniorów. W ramach partnerstwa
z MOPS program animacyjnych wizyt domowych z multimediami kontynuowany będzie w banku czasu. Pomoc taka w przypadku wielu osób starszych może stanowić alternatywę dla pomocy instytucjonalnej, w tym dla odpłatnych usług opiekuńczych.