Badanie socjodemograficzne osób bezdomnych na terenie całego Województwa Pomorskiego

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku, którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest członkiem  informuje, że dnia 9 grudnia (piątek) 2011r już po raz szósty rozpocznie się na terenie naszego województwa badania socjodemograficzne prowadzone wśród osób bezdomnych.

 

Głównym celem badania jest precyzyjne określenie liczby osób bezdomnych oraz w oparciu o uzyskane wyniki planowanie pomocy osobom wykluczonym mieszkaniowo.   

W cały proces badawczy /przygotowanie, realizacja, analiza danych/ zaangażowanych jest ponad 100 organizacji i instytucji. Również pracownicy socjalni naszego Ośrodka będą brali udział w badaniu.

 

Dnia 03 listopada 2011r o godz.13,30 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 55 odbędzie się szkolenie dla osób biorących udział w badaniu z powiatu starogardzkiego, kwidzyńskiego i tczewskiego.