Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – podsumowanie zmian

 W art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uregulowano prawo do świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisu świadczenie to przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Sklep Społeczny czynny 2 razy w tygodniu

Od lipca 2022 r. Sklep Społeczny przy ul. Żwirki 40 czynny będzie w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00 – 15.00

 

З липня 2022 року Соціальний магазин за адресою вул. Żwirki 40 працюватиме понеділок та четвер з 11.00 до 15.00

 

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

12.07.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska U-Ż  )
11.00-13.00 ( Nazwiska S-T )

Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

ZARZĄD MIEJSKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ informuje o terminach wydawania żywności
 

Żywność z programu FEAD wydawana będzie w Tczewie ul. 1- go Maja 10

Wydawanie odbędzie się zgodnie z alfabetem! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższego podziału!

07.06.2022r.- w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

Klub Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do uczestnictwa w „Klubie Senior+” przy ul. Niepodległości 10 w Tczewie

Jeżeli jesteś:
• mieszkańcem Gminy Miejskiej Tczew,
• w wieku 60+
• osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
• chcesz pomóc sobie i innym

Strony