Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż z dniem 15.06.2020 r. wznawia swoją działalność Dzienny Dom Pobytu oraz Klub Senior+ przy ul. Niepodleglości 10.

Jednocześnie informujemy, że osoby przebywające w placówce zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących procedur wdrożonych przez Kierownika Ośrodka w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - czerwiec 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

15 czerwca 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

16 czerwca 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - maj 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

25 maja 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

26 maja 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 07 maja 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:
a. placówkach wsparcia dziennego;
b. centrach integracji społecznej;
c. klubach integracji społecznej;
d. dziennych domach i klubach seniora;
e. środowiskowych domach samopomocy;

Informacja o terminie wydawania żywności z programu FEAD - maj 2020

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Żywność wydawana będzie w budynku przy ul. 1 Maja 10, w dniach:

11 maja 2020 r.- w godz. 8.00 – 14.00

lub

12 maja 2020 r.- w godz. 8.00 – 12.00

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów

 

Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

 

Uwaga!

Warunkiem otrzymania paczki jest wcześniejsze złożenie oświadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 24 kwietnia 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:

a. placówkach wsparcia dziennego;

b. centrach integracji społecznej;

c. klubach integracji społecznej;

d. dziennych domach i klubach seniora;

Bezpłatna i anonimowa pomoc dla dzieci i młodzieży, potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Od 1 marca 2020r. działa Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży - 116 111, prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telefon dostępny jest ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w Tczewie podejmowane są działania profilaktyczne mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Poleceniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. Wojewoda Pomorski nakazał w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. czasowo zawiesić działalność w:
    a. placówkach wsparcia dziennego;
    b. centrach integracji społecznej;
    c. klubach integracji społecznej;
    d. dziennych domach i klubach seniora;

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośredniej obsłudze interesantów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zwraca się z prośbą o uiszczanie zobowiązań i należności na rzecz Ośrodka bezpośrednio na rachunek bankowy Ośrodka, a nie w kasie MOPS.
Nr rachunku: 30 1240 1242 1111 0010 0224 8566

Strony