Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2021

Informujemy, że z początkiem nowego roku 2022 planowane jest rozpoczęcie kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z tym prosimy osoby zainteresowane o kontakt z pracownikiem socjalnym z rejonu swojego zamieszkania w celu uzyskania nowych skierowań.
Godziny dyżurów pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 8 zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka oraz na stronie internetowej MOPS.
 

Komunikat w sprawie zmiany organu właściwego w sprawach świadczenia wychowawczego 500+

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, niezależnie od okresu którego dotyczą, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest organem właściwym w sprawie i nie będzie przyjmował ani rozpatrywał wniosków o to świadczenie.
Wypłata przyznanego przez tut. Ośrodek świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.

24 grudnia i 7 stycznia MOPS nieczynny

W Wigilię, 24 grudnia br. oraz w piątek, 7 stycznia 2022r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie będzie nieczynny. Dni wolne od pracy ustanowiono w zamian za święta przypadające w soboty – 25 grudnia i 1 stycznia.

Rodziny wspierające ogłoszenie o naborze

INFORMACJA
DLA RODZIN CHCĄCYCH WESPRZEĆ RODZINY
PRZEŻYWAJĄCE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Tydzień białej wstążki

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam mężczyzn – mieszkańców powiatu Tczewskiego do aktywnego udziału w wydarzeniu.
Zachęcamy do przypięcia podczas tygodnia 1-7 grudnia 2021 r. białej wstążki oraz o opublikowanie  wykonanego zdjęcia na Instagramie i Facebooku z #stopprzemocywobeckobiet lub przesłanie na adres e-mail Fundacji „Wschodzące Słońce” (e-mail: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl).

Komunikat w sprawie świadczeń rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina, iż od 1 lipca br. trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 1 listopada 2021r. do 31 października 2022 r.
W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina wszystkim osobom chcącym zachować ciągłość uprawnień do tego świadczenia, o konieczności złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Strony