Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

Kontakt telefoniczny

(58) 777-00-20
(58) 777-00-30

Adresy e-mail

sekretariat@mops.tczew.pl
info@mops.tczew.pl

Konto bankowe

Bank Pekao SA
30 1240 1242 1111 0010 0224 8566

Kontakt z pracownikami socjalnymi

W celu kontaktu z pracownikiem socjalnym należy wybrać numer kontaktowy MOPS, a następnie właściwy numer wewnętrzny zgodnie z planem dyżurów

Forum Inicjatyw Społecznych - Centrum Aktywności Lokalnej

Zespół Opiekuńczy MOPS

Adres korespondencyjny

ul. Niepodległości 10
83-110 Tczew

Adres e-mail

zo.niepodleglosci@mops.tczew.pl