Informacja o terminach wydawania żywności w ramach programu FEAD

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie informuje o terminach wydawania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD.

Ze względu na panujące obostrzenia wydawanie zostało podzielone alfabetycznie! Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tej zmiany!

15.03.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska A-C )
                                        11.00-13.00 ( Nazwiska D-G )

16.03.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska H-J )
                                       11.00-13.00 ( Nazwiska K-L )

17.03.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska Ł-N )
                                        11.00-13.00 ( Nazwiska O-R )

18.03.2022r. - w godz. 8.00-10.00 ( Nazwiska S-T )
                                        11.00-13.00 ( Nazwiska U-Ż )

UWAGA!
Bezwzględnie należy zachować odległość od innych osób min. 2 m. oraz przypominamy o obowiązku zasłanianie nosa i ust.

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów na podstawie nowych oświadczeń złożonych u pracowników socjalnych.

Żywność wydawana będzie do wyczerpania zapasów.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.