Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 20 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 14.06.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03

Pobierz:

pełna treść ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego dla grupy 15-20 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 14.06.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz:

pełna treść ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia ofert

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie diagnozy i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji  dla  40 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej.

Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 11.05.2016 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Do pobrania: pełna treść ogłoszenia

Rozpoczęcie realizacji projektu Akademia Aktywnych

 
 
 
Gmina Miejska Tczew/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Powiatem Tczewskim/Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie rozpoczęła realizację projektu „Akademia Aktywnych”.
 
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
 
Łączna wartość projektu wyniesie 1 167 088,68 zł przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 992 025,38 zł.
 
Celem projektu jest profilaktyka wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnopsrawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej.

Strony

Subscribe to