Rozpoczęcie realizacji projektu Akademia Aktywnych

 
 
 
Gmina Miejska Tczew/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Powiatem Tczewskim/Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie rozpoczęła realizację projektu „Akademia Aktywnych”.
 
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
 
Łączna wartość projektu wyniesie 1 167 088,68 zł przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 992 025,38 zł.
 
Celem projektu jest profilaktyka wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnopsrawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej.

Strony

Subscribe to