Zapraszamy do składania ofert

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 24 godzin warsztatów socjoterapeutycznych dla grupy otwartej w wieku od 7 do 14 lat w ramach projektu „Społeczna od-nowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia poniżej. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 27.09.2019 do godz. 10.00 na adres k.cymanowski@mops.tczew.pl lub faksem pod nr 58 532-60-03.

Pobierz: pełna treść ogłoszenia