Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż począwszy od 7.06.2021 r. przywraca się, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bezpośrednią obsługę interesantów, w szczególności wprowadza się możliwość osobistego złożenia dokumentów w biurze podawczym i punkcie obsługi interesantów. Dyżury pracowników socjalnych dostępne są w tym miejscu.

W budynkach użyteczności publicznej w tym w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie do odwołania obowiązują następujące zasady reżimu sanitarnego:

  • obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa przy pomocy maseczki,
  • interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
  • stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta

Do dyspozycji interesantów w dalszym ciągu pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona w bezpośrednim sąsiedztwie biura podawczego Ośrodka. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta Tczewa, apelujemy o ile to możliwe, kontakt drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę e-PUAP, lub Emp@tia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski

Podstawa prawna

§ 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.861 z późn. zm.).